Karl Gustav Jung

Karl Gustav Jung je osnivač analitičke psihologije. Prema Jungu, čovek je kompleksno biće: seksualno i religijsko, nagonsko i duhovno, nesvesno i svesno, iracionalno i racionalno. Ličnost je određena prošlim zbivanjima, kao i planiranjem budućnosti. Nesvesno, za Junga, nije samo deponija rđavih nagona, nego je i izvor mudrosti. Pored ličnog nesvesnog, u čiji sastav ulaze mnogi kompleksi, u duševnom životu posebno važnu ulogu ima nasleđeno i nadlično, kolektivno nesvesno.

Ličnost se, po Jungu, razvija tokom celog života, ali je on posebnu pažnju posvetio procesu duhovnog razvoja u drugoj polovini života, kada se težište ličnosti pomera sa Ja na Sopstvo. Ovaj put spontanog samorazvoja i samoupotpunjavanja, na kojem se ličnost susreće sa svojom Personom, Senkom, Animom/Animusom i Mana—ličnošću, Karl Gustav Jung je nazvao individualizacijom. Ličnost je samoregulativni sistem koji se razvija pomoću mehanizma kompenzacije, kojim neprestano stremi sve potpunijoj ravnoteži.

Aktivna imaginacija

Jung je stvorio koncept aktivne mašte kao način za premošćavanje jaza između nesvesnog i svesnog dela čoveka. Pomoću mašte, fantazije, snova i meditacije, čovek je u mogućnosti doneti svoje nesvesno u sadašnjost kroz naraciju ili delovanje.

Kolektivno nesvesno

Jung je prvi koristio izraz kolektivnog nesvesnog kao sredstvo za opisivanje nesvesnog dela čoveka koji je izložen i povezan sa svakim živim bićem sa nervnim sistemom. Umesto da samo poseduje iskustvo iz naše lične istorije, kolektivno nesvesno organizuje celokupno iskustvo unutar vrste. Jung je verovao da je kolektivno nesvesno nasledno i svojstveno svakom biću. Kolektivno nesvesno sadrži mentalne slike koje se ne mogu objasniti istorijski ili kroz iskustvo, već kao evolucijski „proizvod“.

Karl Gustav Jung – Crvena knjiga

Revolucionarni pomak u razumevanju njegovog učenja desio se štampanjem dugoočekivane knjige „Crvena knjiga„(The Red Book: Liber Novus) 2009.godine. Ovim delom unapređuje se razumevanje kolektivno nesvesnog, arhetipova, procesa individuacije…
Spritulanost, mitologija, simboli… učvršćuju se kao stubovi na kojima počiva razumevanje ljudske duše.

Karl Gustav Jung – Izreke

Neke od izreka Karl Gustava Junga:

  • „Ja nisam ono što mi se dogodilo. Ono sam što sam izabrao da postanem.
  • Ako postoji bilo šta što bismo želeli da promenimo u našem detetu, prvo bismo trebali ispitati i videti, da to nije nešto što trebamo promeniti u nama samima.
  • Ne mogu reći za sebe da verujem. JA ZNAM. Imao sam to iskustvo da budem obuzet nečim što je mnogo jače od mene, nečim što ljudi nazivaju Bogom.
  • Ništa po čoveka nije gore nego da bude potpuno shvaćen.
  • Osuda ne oslobađa, već guši.
  • Zdrav čovek ne muči druge. Oni koji su mučeni po principu se pretvaraju u mučitelje.
  • Tvoja vizija će postati jasna tek kada pogledaš u svoje srce. Ko gleda izvan svog srca – sanja. Ko gleda unutar svog srca – budi se.
  • Žalosna je istina da se čovekov život istinski sastoji od sklopa nepomirljivih suprotnosti – dana i noći, rođenja i smrti, sreće i nesreće, dobra i zla. Mi čak nismo ni sigurni da će jedna prevagnuti nad drugom, da će dobro nadvladati zlo, a radost suzbiti patnju.“

Želite li da saznate više o Jungu ili Vas zanima kako izgleda jungijanska terapija? Zovite ili pišite na neki od ponuđenih brojeva ili na mejl sa stranice Kontakt koja se nalazi OVDE.