Psihoonkologija

U Srbiji, kao i u ostalim zemljama sveta, u porastu je broj obolelih od kancera. Od `70-ih godina prošlog veka, prvo u Americi, pa zatim i u pojedinim zemljama Evrope, počinje da se pruža profesionalna psihijatrijska, pa zatim i psihološka pomoć onkološkim pacijentima. I dan danas je, na žalost, mali broj osoba iz psihološke struke koji su spremni ili žele da se bave oblašću koja se zove psihoonkologija.

Razlozi za ovakvu situaciju su brojni i nabrojaću samo neke:

  • nepostojanje predmeta Psihoonkologija (Psiho-onkologija) na studijama psihologije

  • nepostojanje udžbenika iz psihoonkologije (psiho-onkologije) na većini jezika koji nisu internacionalni

  • nezainteresovanost nacionalnih društava psihologa da sistemski urede ovu oblast koja je po prirodi deo psihologije, a ne medicine

  • težina rada

Psihoonkologija i borba protiv bolesti

Psihoonkolozi danas sve više imaju pacijente koji uspešno prolaze kroz ceo proces lečenja i bivaju u potpunosti izlečeni. Takođe, povećano je i očekivano vreme do pojave recidiva kod nekih oblika malignih bolesti. Ako se složimo da čovek po  svojoj prirodi uči celog života, tako je i period od saopštavanja  dijagnoze pa do izlečenja (u tom slučaju), vreme kada je moguće da se promene životne navike. Nastavak života može tada da se provede u većem miru sa samim sobom, da se bude bolja i srećnija osoba. Ipak, kancer i dalje ostaje usamljen na prvom mestu najtežih bolesti današnjice. Najverovatnije je da danas svaka osoba ima na direktan ili indirektan način iskustvo sa njim.

Strah od smrti je prirodan strah svake osobe. Mnogi se sa ovom temom ne suočavaju sve do poznih godina ili teške bolesti. Ovo može biti i posledica toga da li je osoba ekstravertna ili introvertna, ali i tipa primarne porodice. Pacijenti koji nisu dobro odreagovali na terapiju, ulaze u takozvanu terminalnu, odnosno završnu fazu bolesti.  Neki pacijenti su spremni da o ovome govore otvoreno i iskreno. Ovi razgovori su možda i najteži za pacijenta, ali i za psihologa, jer se pacijent treba suočiti sa neminovnim krajem života, koji se do tada samo nagoveštavao.

Psihoonkologija u Srbiji 

Na 65. Kongresu psihologa Srbije, predstavio sam rad na temu: Značaj razvoja psihoonkologije u Srbiji. Rad je dobro primljen i nadam se da je barem jedna osoba prisutna na prezentaciji počela drugačije da razmišlja na ovu temu. Moj skromni doprinos razvoju svesti o važnosti psiho-onkologije bilo je izučavanje izazova sa kojima se psiho-onkolog susreće u svom radu. Izdao sam Etički priručnik za psihoonkologe (na engleskom jeziku: Ethical guidebook for psycho-oncologists) koji se može nabaviti preko Amazona. 

Kolege iz Srbije i okruženja koje su zainteresovane za ovaj rad, mogu preuzeti besplatni primerak priručnika OVDE.

Pored ovoga, najnovije je to da mi je odobren rad iz oblasti psihoonkologije (psiho-onkologije), a koji ću predstaviti u vidu usmene prezentacije na Međunarodnom kongresu psihologa u Pragu 2020.

Psihoonkološko savetovanje

Budući da mi je zemlja stanovanja Nemačka, nisam više u mogućnosti da lično radim sa osobama obolelim od kancera koji se leče u Srbiji. Svi kojima je potrebna lična psihološka podrška, mogu je dobiti na institutima za onkologiju gde je organizovana psihološka služba. Posebno bih izdvojio Institut za onkologiju Vojvodine kao primer ozbiljnog pristupa psihološkoj pomoći onkološkim pacijentima. Takođe, možete potražiti neko od udruženja građana koje pruža podršku te vrste. Na sajtu Nacionalne asocijacije lečenih od raka možete pronaći kontakt telefone tih udruženja.

Osobe obolele od kancera ili članovi njihovih porodica koje žele online savetovanje ili terapiju, mogu se obratiti preko brojeva navedenih na stranici KONTAKT ili mi pisati putem mejla.